Kloak & Dræn udvalget består af 6 personer, som køre projektet videre, 1 fase bestod Kloakudvalget af Allan Hecht & Elisabeth som gennemførte kloakering i foreningen, med meget stor succes projectet overholdt alle tidsplaner m.m.

Fase 2 er tilslutningen til hovedkloakledningen.
Der er har vi slået 2 udvalg sammen, da det har meget med hinanden af gøre, det er langt bedre at koordiner opgaver.

Alle haveejere skal være tilsluttet den nye kloak i april 2016. Hvis ikke du kan nå det skal du søge kompensation hos kommunen.

Pr. 2. Juni 2014 trådte den nye autorisationslov i kraft, som betyder at

bygningsmyndighedens hjemmel til at kræve dokumentation for at VVS­ og afløbsarbejde er

udført af autoriserede firmaer er bortfaldet.

Konsekvensen er derfor, at for arbejder der er udført efter den 1 april 2015, skal der ikke  – indsendes færdigmelding til kommunen.

For at BBR­registeret kan ajourføres, skal der dog sendes besked om tilslutningen til c­mt-bbr@balk.dk

 

Ansøg om tilslutning

Medlemmer

Mikis Mortensen

Mikis Mortensen Have Øster Hanevad 28 Ansvarsområde: Kloak & Drænudvalg Mobil: 51 25 87 74 Mail: hanevadsholm@gmail.com

Finn Olsen

Tilslutning ansvarlig: Finn Olsen have 100 Finn har erfaring i industri med pumper og el installationer Hvis der er spørgsmål kontakt ham / gælder også Kloakmester som skal udføre tilslutning i foreningen. Ansvarsområde: Tilslutning til Kloak. Kontaktperson for alt tilslutning spørgsmål vedr. kloak / Tilslutning til kloak Mobil: 50579127 Mail: hanevadsholm@gmail.com

Ole Jensen Have

Bestyrelsesmedlem: Ole Jensen Nordre Hanevad 13 Ansvarsområde: Formand for Kloak & Drænudvalg Medlem af flg. Grøntudvalg Mobil: 20 73 46 30 Mail: hanevadsholm@gmail.com

Kim Hamann

Formand

Formand Kim Hamann Vester Hanevad 49 Ansvarsområde: Dagligedrift Medlem af flg. udvalg: Kloak & Drænudvalg WEB Byggeudvalget Mobil: 26203480 Mail: hanevadsholm@gmail.com