Kloak & Dræn udvalget består af 6 personer, som køre projektet videre, 1 fase bestod Kloakudvalget af Allan Hecht & Elisabeth som gennemførte kloakering i foreningen, med meget stor succes projectet overholdt alle tidsplaner m.m.

Fase 2 er tilslutningen til hovedkloakledningen.
Der er har vi slået 2 udvalg sammen, da det har meget med hinanden af gøre, det er langt bedre at koordiner opgaver.

Alle haveejere skal være tilsluttet den nye kloak i april 2016. Hvis ikke du kan nå det skal du søge kompensation hos kommunen.

Pr. 2. Juni 2014 trådte den nye autorisationslov i kraft, som betyder at

bygningsmyndighedens hjemmel til at kræve dokumentation for at VVS­ og afløbsarbejde er

udført af autoriserede firmaer er bortfaldet.

Konsekvensen er derfor, at for arbejder der er udført efter den 1 april 2015, skal der ikke  – indsendes færdigmelding til kommunen.

For at BBR­registeret kan ajourføres, skal der dog sendes besked om tilslutningen til c­mt-bbr@balk.dk

 

Ansøg om tilslutning

 

 

 

Indfrielse af kloaklån.

 

Hvis du vil indfri din del af kloaklånet i år, har du mulighed for det i juni måned.

Din restgæld til indfrielse i juni måned vil være ca. kr. 46.500 + ekspeditionsgebyr til Nykredit i

størrelsesordenen kr. 500 – 1.000, afhængig af hvor mange der ønsker at indfri til denne termin.

Hvis du ønsker at indfri, skal du skal meddele det til Allan Hecht via mail allan.hecht@iCloud.com

senest mandag den 14. maj. (Husk at opgive navn, adresse og have nr.)

 

I juni vil du få oplyst beløbet du skal indbetale, sammen med foreningens kontonr. til indbetalingen.

Beløbet vil forfalde til betaling i juni måned.

Hvis du IKKE ønsker at indfri i år, kan det oplyses, at dit lån vil være færdigbetalt i sommeren 2034.

Medlemmer

Mikis Mortensen

Mikis Mortensen Have Øster Hanevad 28 Ansvarsområde: Kloak & Drænudvalg Mobil: 51 25 87 74 Mail: hanevadsholm@gmail.com

Finn Olsen

Tilslutning ansvarlig: Finn Olsen have 100 Finn har erfaring i industri med pumper og el installationer Hvis der er spørgsmål kontakt ham / gælder også Kloakmester som skal udføre tilslutning i foreningen. Ansvarsområde: Tilslutning til Kloak. Kontaktperson for alt tilslutning spørgsmål vedr. kloak / Tilslutning til kloak Mobil: 50579127 Mail: hanevadsholm@gmail.com