Ordinær Generalforsamling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2017
søndag den 09.april 2017 fra kl. 10.00 til kl. 14.00
I salen på Lundebjergskole – Lundebjerg 72 – 2740 Skovlunde

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmeudvalg
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse (vedlagt)
  Vandregnskab 2016
 • Fremlæggelse af budget til godkendelse (vedlagt)
 • Indkomne forslag
 • Beretning fra nedsatte udvalg
 • Valg af i ulige år formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant og i lige år kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år.
 • Valg af 2 interne revisorer. Valgene gælder for 2 år.
 • Eventuelt

 6) . Indkomne forslag:

 

 1. Forslag Gældende11

 

 • 11. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens ordensreglement. Enhver ændring eller tilføjelse til ordensreglementet skal af bestyrelsen forelægges til godkendelse på den førstkommende

(ordinære) generalforsamling

 

Foreningens medlemmer er overfor bestyrelsen forpligtet til at opsætte en postkasse ved havelågen hvortil indkaldelser til generalforsamling og andre oplysninger fra bestyrelsen gyldigt kan fremsendes eller afleveres i tiden fra 1. april til 30. september.

Ændres til

 

 • 11. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens ordensreglement. Enhver ændring eller tilføjelse til ordensreglementet skal af bestyrelsen forelægges til godkendelse på den førstkommende

(ordinære) generalforsamling

 

 

 

Stk. 1. Foreningens medlemmer er overfor bestyrelsen forpligtet til at opsætte en postkasse ved havelågen.

 

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlinger og anden form for information udsendes til medlemmerne pr. e-mail, eller via et tilsvarende anerkendt elektronisk medie. Det er medlemmets ansvar, at foreningens bestyrelse har en løbende ajourført registrering af medlemmets e-mail adresse eller et andet fastlagt elektronisk medie.

 

Stk. 3. Medlemmer som er fritaget for modtagelse af digital post fra det offentlige kan, mod fremvisning af dokumentation herfor, blive fritaget for den i stk. 1 angivne kommunikationsform og dermed fortsat modtage indkaldelser til generalforsamlinger via post.

 

Stk. 4. Referater fra generalforsamlinger samt anden form for meddelelser fra bestyrelsen, distribueres til medlemmerne efter de i Stk. 1 fastsatte retningslinjer.

Generel information vil desuden blive opsat i foreningens udhængsskab.

Medlemmer der er fritaget for den i stk. 1 angivne kommunikationsform vil modtage referater fra generalforsamlinger samt personlige meddelelser i medlemmets postkasse i haveforeningen.

 

Stk. 5. Medlemmer der efterfølgende måtte have behov for et papirudskrift af de pågældende meddelelser, kan rekvirere dette hos bestyrelsen mod betaling af et nærmere fastsat gebyr herfor.

 

 1. Forslag Gældende §18
 • 18. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldes via post til

privatadressen, eller e-mail ved haveejerens godkendelse.

Begge indkaldelser skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være skriftlige, og formanden skal have modtaget dem senest den 1. februar. For at kunne behandle et fremsendt forslag skal forslagsstiller selv være til stede, ellers bortfalder forslaget. Er et medlem forhindret i at møde op, kan vedkommende overdrage en underskrevet fuldmagt et andet medlem, som derved kan stemme på vedkommendes vegne. Det er kun tilladt hver andel/have at møde med max. 3 fuldmagter. Indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

I perioden fra 1. april til 30. september er indkaldelser til evt. ekstraordinære generalforsamlinger gyldige, såfremt de er afleveret i haveejerens postkasser med mindst 3 ugers varsel. Udenfor gælder dette tidsrum indkaldelsen på 14 dage.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 

Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

Formandens beretning

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget til godkendelse

Indkomne forslag

Beretning fra nedsatte udvalg

Valg af i ulige år formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og i lige år kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år.

Valg af 2 interne revisorer. Valgene gælder for 2 år.

Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. 2/3 af underskriverne skal være til stede ved den ekstraordinære generalforsamling, for at denne er beslutningsdygtig. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel. Skal den afholdes i perioden 1. april til 30. september er den skriftlige varsel 3 uger.

 

Ved ekstraordinær generalforsamling kan dagsordenen kun omfatte følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

Behandling af indkomne forslag

 

Ændres til:

 

 • 18. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldes i henhold til §11. Stk. 2.og 3.

Begge indkaldelser skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være skriftlige, og formanden skal have modtaget dem senest den 1. februar. For at kunne behandle et fremsendt forslag skal forslagsstiller selv være til stede, ellers bortfalder forslaget. Er et medlem forhindret i at møde op, kan vedkommende overdrage en underskrevet fuldmagt et andet medlem, som derved kan stemme på vedkommendes vegne. Det er kun tilladt hver andel/have at møde med max. 3 fuldmagter. Indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

I perioden fra 1. april til 30. september er indkaldelser til evt. ekstraordinære generalforsamlinger gyldige, såfremt de er afleveret i haveejerens postkasser med mindst 3 ugers varsel. Udenfor gælder dette tidsrum indkaldelsen på 14 dage.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 

Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

Formandens beretning

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget til godkendelse

Indkomne forslag

Beretning fra nedsatte udvalg

Valg af i ulige år formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og i lige år kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år.

Valg af 2 interne revisorer. Valgene gælder for 2 år.

Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. 2/3 af underskriverne skal være til stede ved den ekstraordinære generalforsamling, for at denne er beslutningsdygtig. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftlig varsel. Skal den afholdes i perioden 1. april til 30. september er den skriftlige varsel 3 uger.

 

Ved ekstraordinær generalforsamling kan dagsordenen kun omfatte følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

Behandling af indkomne forslag

 

 • Beretning fra nedsatte udvalg.
  Kloakudvalg
 1. Tilslutningsudvalg
 2. Festudvalg
 3. Grøntudvalg
  E. Drænudvalg
  F. Legepladsudvalg
 4. Medieudvalg

 

 

 • Valg til Bestyrelsen

 

Formand                       Kim Hamann                                Have VH 49                                   på valg

Kasserer                         Niels Munkebo Christensen   Have ØH 10                                   Ikke på valg

Best. medlem               Ole Jensen                                     Have NH 13                                   på valg

Best. medlem               Henrik Sønder                              Have ØH 74                                   ikke på valg

Best. medlem               Beth Gregart                                Have Ved Hanevad 8d              Ikke på valg

Valg af 2 Suppleanter.
1 –       Vakant                                                                       Have.                                              Vakant
2 –       Vakant                                                                        Have.                                              Vakant

 

 • Valg af 2 interne revisorer:
  Lene Christiansen                                                                 Have NH 60                                   ikke på valg.
  Bodil Johansen                                                                      Have NH 58                                   ikke på valg.

 

 

 

 

Notits: Allan Hecht

Indfrielse af kloaklån.

Hvis du vil indfri din del af kloaklånet i år, har du mulighed for det i juni måned.

 

Du skal meddele det til Allan Hecht via mail allan.hecht@iCloud.com senest fredag den 27 maj.

(Husk at opgive dit nye have nr.)

 

I juni vil du få oplyst beløbet du skal indbetale, sammen med foreningens konto nr. til indbetalingen.

Beløbet vil forfalde til betaling i juni måned.

 

Da betalingen bl.a. indbefatter et ekspeditionsgebyr til Nykredit, der deles mellem de der ønsker at indfri,

kan det nøjagtige beløb først beregnes, når vi ved hvor mange der ønsker at indfri. Til orientering kan det

oplyses, at de der indfriede 30/6-2015 betalte ca. kr. 55.500,00.

 

Ønsker du at forsætte med lånet, kan det oplyses, at det løber ca. 18 år endnu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *