Opkrævning af haveleje m.v.
Nedenstående betales 4 gange årligt: 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10.
Haveleje: kr. 1485,-
Bidrag til dræn: kr. 136,-
Bidrag til legeplads: kr. 85,-
Hvis ikke andelen af anlægsudgiften til kloakering er betalt kontant, betales der yderligere kr. 1080,-
Hertil kommer aconto betaling for vand. Beløbet er individuelt og baseret på sidste års forbrug.
Betaling foregår via Betalingsservice
PBS nummer: 3823296
Bank: Nykredit Reg. 5470 Kontonr.1182343
Betaling for el, sker direkte til el-selskabet. Forsikring betales også direkte til eget selskab.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit