Om haveleje og andre betalinger

Opkrævning af haveleje m.v.
Nedenstående betales 4 gange årligt: 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10.
Haveleje: kr. 1485,-
Bidrag til dræn: kr. 136,-
Bidrag til legeplads: kr. 85,-
Hvis ikke andelen af anlægsudgiften til kloakering er betalt kontant, betales der yderligere kr. 1080,-
Hertil kommer aconto betaling for vand. Beløbet er individuelt og baseret på sidste års forbrug.
Betaling foregår via Betalingsservice
PBS nummer: 3823296
Bank: Nykredit Reg. 5470 Kontonr.1182343
Betaling for el, sker direkte til el-selskabet. Forsikring betales også direkte til eget selskab.