Generel information

Bestyrelsesmøder:

Minimum en gang om måneden afholder bestyrelsen møder, hvor aktuelle og indkomne sager bliver drøftet. Større beslutninger vedrørende haveforeningen kommer op til afstemning her, og vi bestræber os på, at få referater ud så hurtigt som muligt efterfølgende, så det er muligt for vores medlemmer, at følge med i de tiltag vi gør og derved også haveforeningens udvikling.

Ordinær generalforsamling:

En gang om året afholder hele haveforeningen Ordinær generalforsamling. Her godkendes bl.a. det seneste årsregnskab og årets budget, der er evt. valg af nye bestyrelsesmedlemmer og ændringer til vores love, vedtægter og ordensreglement skal også godkendes her.

Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes hvis der kommer sager ind, der skal afstemmes om inden næstkommende generalforsamling. Disse vil blive varslet senest 3 uger før afholdelse.

Fællesarbejde:

3 Søndage pr. sæson mødes hele haveforeningen på legepladsen og deltager i vedligeholdelsen af vores fællesarealer. 

Bank oplysninger:

Foreningens bank oplysninger konto 5470 1182343 – Nykredit