Fritagelse For Fællesarbejde Over 70 År.

Iflg. vores Love & Vedtægter kan man fritages for fælles arbejde når man er fyldt 70 år, forudsætningen for fritagelse er man skal være Have ejer, dvs. at du skal stå på Andelsbeviset som medejer.

Du skal ikke bevise at du er fyldt 70 år medmindre Bestyrelsen forlanger det.

Udfyld formularen forneden.

* indicates required
Fritagelse For Fællesarbejde Over 70 År *