Fritagelse fra fællesarbejde

I følge foreningens Love & Vedtægter kan man fritages for fælles arbejde når man er fyldt 70 år. 

Bestyrelsen kan forlange dokumentation for at oplysningen er korrekt.

Besked om fritagelse fra fællesarbejde sendes til foreningens e-mail adresse, eller der kan lægges en besked i forenigens postkasse ved foreningshuset.