Formål/arbejdsopgaver:

 

At sikre at alle bygningstegninger er opdaterede og elektronisk arkiveret.

At bistå de enkelte haveejere med råd og vejledning vedr. gældende regler for bebyggelse

Godkendelse / afvisning af byggeplaner

Besigtigelse af haveloddernes bebyggelse i forbindelse med salg og vurdere lovligheden af bebyggelsen

 

Byggeudvalget refererer til haveforeningens bestyrelse som i tvivlstilfælde træffer den endelige afgørelse efter indstilling fra bygningsudvalget.

Byggeudvalget består af x antal medlemmer som selv vælger sin formand.

Formanden er overordnet ansvarlig for arbejdet i udvalget, herunder kommunikation med bestyrelsen og haveejerne.

 

Møder afholdes efter behov og kan indkaldes af alle udvalgets medlemmer

 

 

 

 

Medlemmer

Niels Munkebo Christensen

Bestyrelsesmedlem / Kasserer Niels Munkebo Christensen Tlf: 4260 3363 e-mail: hanevadsholm@gmail.com